LASTEAIAST > Hoolekogu > Hoolekogu protokollid

Hoolekogu protokollidSuure-Jaani lasteaed Sipsik

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

9. oktoober 2019

 

Algus kell 17,00

Lõpp kell 18.00

Juhatas: Tiiu Savelli

Protokollis: Airi Linnu

Kohal olid: Reiko Sülla (Lepatriinu rühma esindaja), Anu Tõkke (Põrnika rühma esindaja),  Ly Müürsepp (Liblika rühma esindaja), Indrek Ojaste (Mesimummi rühma esindaja), Airi Linnu (lasteaia esindaja), Tiiu Savelli (lasteaia direktor). Puudub valla esindaja.

PÄEVAKORD

1.      Hoolekogu ülesanded, esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.

2.      Ülevaade lasteaia tänasest seisust.

3.      Jooksvad küsimused

 

KUULATI JA OTSUSTATI

1.      Direktor Tiiu Savelli tegi ülevaate hoolekogu töökorraldusest, tutvustas Põhja-Sakala vallavolikogu määrust nr 38 (vastu võetud 24.05.2018) „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

Valiti hoolekogu esimees, aseesimees ja sekretär:

Esimees Reiko Sülla

Aseesimees Indrek Ojaste

Sekretär Airi Linnu

 

Poolt: 6 häält, Vastu: 0 häält

2.      Direktor Tiiu Savelli tegi lasteaia ruumides ringkäigu, tutvustas maja tänast olukorda. Jooksvalt vahetatakse majas mööblit ja muud inventari, rühmade üldine seisukord on hea.

Lasteaia maja renoveerimine lükkus hanke nurjumise tõttu edasi ja praeguse seisuga ei tea meie sellest midagi.

Töötajatel on puudu puhke/koosolekute ruum, selleks oleks sobilik keldrikorrusel olev väljaehitamata ruum.

3.      Direktor tegi ettepaneku küsida vallalt kogu meeskonnale 1. õppepäev aastas. Hoolekogu kiitis mõtte heaks, ettepanekuga pöördub valda Tiiu Savelli.

Valla lastekaitsetöötaja ettepanekul tutvustati vanemlusprogrammi „Imelised Aastad“.  Koolitust korraldab Tervisearengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega ja see on suunatud eelkõige 2-8 aastaste lastega peredele. Täpse info koolituse toimumise ja tingimuste kohta saadavad iga rühma õpetajad lapsevanematele e-kirjaga.

4.      Lasteaias 4 rühma, 76 last. Kõik kohad on täis ja ootel lapsi avalduste järjekorras 41. Neist 6 on sündinud aastal 2019. Me ei oska ka näha, kuhu veel laieneda!

Töötajaid on 18, puudu on logopeed-eripedagoog. Oleme kuulutanud ja otsinud, kuid ühtegi huvilist pole tulnud.

 

Järgmine hoolekogu koosolek koguneb eelarve tutvustamiseks.

 

 

 HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

7. november  2019

 

Algus kell 17,00

Lõpp kell 18.30

Juhatas: Tiiu Savelli

Protokollis: Airi Linnu

Kohal olid: Reiko Sülla (Lepatriinu rühma esindaja), Anu Tõkke (Põrnika rühma esindaja),  Ly Müürsepp (Liblika rühma esindaja), Airi Linnu (lasteaia esindaja), Tiiu Savelli (lasteaia direktor), Evelyn Härm (vallavalitsuse esindaja). Puudus Indrek Ojaste – teatas, et ei saa töö tõttu osaleda

 

PÄEVAKORD

1.      Ülevaade 2020 aasta eelarvest

2.      Töötajate muudatused

3.      Lasteaia töökorraldus remondi ajal ja 2020 aasta suvel

4.      Jooksvad küsimused

 

KUULATI JA OTSUSTATI

1.      Direktor Tiiu Savelli tutvustas 2020 aasta eelarvet ja tegi võrdleva ülevaate 2019 aasta eelarvega. Suurendatud on üleüldist palgafondi 5%, lisaks planeeritakse uuendada vanemate rühmade õueala inventari. Suurendati esinduskulusid, kuna jaanuaris on lasteaia 75. juubel. Juubelit tähistame pidulikult, tehti ettepanek viia lapsed juubeli puhul kinno uut eestimaist Sipsiku multikat vaatama. Seda mõtet kaalutakse. Film esilinastub veebruaris 2020.

2.      Jaanuarist 2020 läheb lapsepuhkusele üks õpetaja abi, sellega seoses on vaja asenduseks õpetaja abi (1,0 kohta) ja maja üldkoristajat (0,5 kohta). Lisaks on puudu endiselt logopeed (0,5 kohta)

 

3.      Direktor tegi ülevaate eelseisvast renoveerimisest. Hetkel midagi kindlat ei ole, ilmselt hakatakse töödega uuel aastal vaikselt peale. Kindlaid plaane ja kuupäevi ei oska öelda, kuna käib alles eelinfo kogumine. Kindlasti tehakse enne töödega alustamist koosolek. Eeldatavasti saab töid teha ühe rühma kaupa, see eeldab rühmade kolimist näiteks saali. Lahendamist vajaks sel juhul tualeti ja pesuruumi kasutamine, kuna saalis on ainult 1 WC. Täpsem info selgub peale ehitajaga kohtumist.

 

Vallavalitsuse palvel korraldas lasteaed küsitluse selgitamaks välja, kui palju oleks reaalselt vajadust suvel lasteaiakohtade järgi ning kui palju sooviks vanemad kasutada valvelasteaia teenust. 76 vanemast vastas 49, neist vajas kohta juunis 29 vanemat, juulis 14 vanemat ja augustis 19 vanemat. 7 vanemat kasutaksid valvelasteaia teenust ja 7 vanemat ei osanud täpselt öelda, kuna ei tea veel enda puhkuse aega.

Lähtuvalt nendest andmetest tegi hoolekogu ettepaneku hoida lasteaed terve suve avatud ühe valverühmaga. Nii saavad töötajad enamuse puhkusest puhata suvel. Lahendada on vaja koka küsimus, kuna tema puhkuseks tuleb leida lasteaial asendaja või tellida toit mujalt.

4.      1.Direktor tegi ettepaneku töötajate ühiseks õppekäiguks 24. aprill 2020, plaanis on minna tutvuma Palamuse lasteaiaga. Hoolekogu oli ettepanekuga nõus.

2.Lasteaed on leidnud jõulupidudeks jõuluvana, maksumuseks on 3 eurot lapse kohta. Hoolekogu on summaga nõus.

 

Järgmine hoolekogu koguneb jaanuaris, arutatakse lasteaia juubelipidustusi.

 

 

 

Tiiu Savelli                                                                  Airi Linnu

Koosoleku juhataja                                                     Koosoleku protokollija