LASTEAIAST > Hoolekogu > Hoolekogu protokollid

Hoolekogu protokollidHOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

1.      Oktoober 2020

 

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.15

Juhatas: Tiiu Savelli

Protokollis: Kristel Sassiad

Kohal olid: Laili Kalev (Lepatriinu rühma esindaja), Ly Müürsepp (Põrnika rühma esindaja), Kristel Sassiad (Liblika rühma esindaja), Anu Tõkke (Mesimummi rühma esindaja), Ene Metus (lasteaia esindaja), Tiiu Savelli (lasteaia direktor).

PÄEVAKORD:

1.      Hoolekogu ülesanded, esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.

2.      Ülevaade lasteaia tänasest seisust.

3.      Jooksvad küsimused

 

KUULATI JA OTSUSTATI

1.      Direktor Tiiu Savelli tegi ülevaate hoolekogu töökorraldusest, tutvustas Põhja-Sakala vallavolikogu määrust nr 38 (vastu võetud 24.05.2018) „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

Valiti hoolekogu esimees, aseesimees ja sekretär:

Esimees Anu Tõkke

Aseesimees Ly Müürsepp

Sekretär Kristel Sassiad

 

Poolt: 6 häält, Vastu: 0 häält

 

2.      Direktor Tiiu Savelli tegi lasteaia ruumides ringkäigu, tutvustas maja tänast olukorda.  Rühmade üldine seisukord hea.

3.      Saalis vaja tegeleda radikate ohutuks muutmisega.

4.      Lasteaias 4 rühma, 76 last. Kõik kohad on täidetud.

Töötajaid on 18, puudu on endiselt logopeed-eripedagoog. Oleme kuulutanud ja otsinud, kuid ühtegi huvilist pole tulnud. Arutleti selle üle, et vald võiks palgata täiskohaga logopeedi valla mitme lasteaia peale. Lootuses, et täistöökoht lahendaks ära mitme lasteaia probleemi.

 Järgmine hoolekogu koosolek koguneb eelarve tutvustamiseks.

 

 Suure-Jaani lasteaed Sipsik

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

26. november  2020

 

Algus kell 17.30

Lõpp kell 18.30

Juhatas: Tiiu Savelli

Protokollis: Kristel Sassiad

Kohal olid: Laili Kalev (Lepatriinu rühma esindaja), Ly Müürsepp (Põrnika rühma esindaja),  Kristel Sassiad (Liblika rühma esindaja), Anu Tõkke (Mesimummu rühma esindaja), Ene Metus (lasteaia esindaja), Tiiu Savelli (lasteaia direktor)..

 

PÄEVAKORD

1.      Ülevaade 2021 aasta eelarvest

2.      Suvine puhkus 2021

3.      Jooksvad küsimused

 

KUULATI JA OTSUSTATI

1.      Direktor Tiiu Savelli tutvustas 2021 aasta eelarvet ja tegi võrdleva ülevaate 2020 aasta eelarvega. Võrreldes eelmise aasta eelarvega suureneb  töötasu valdkond, toiduprogramm ning õppevahenditele kulu.

Õperajad said tutvuda uue programmiga „Eliis“ , kaalutakse kasutusele võtmist. Hoolekogu avaldas arvamust ja leidis et võiks antud programmi kasutusele võtta, oodatakse õpetajate tagasisidet. Vallalt oleks rahastus olemas.

 

2.      Jätkates eelmise aasta plaani tegi hoolekogu ettepaneku hoida lasteaed terve suve avatud ühe valverühmaga. Nii saavad töötajad enamuse puhkusest puhata suvel. Lahendada on vaja koka küsimus, kuna tema puhkuseks tuleb leida lasteaial asendaja. Lisaks tehti ettepanek uurida vallast, et vanemad kes hoiavad suvel lapsi kodus saaks kohamaksu soodustust 1 kuu eest.

 

3.      1. Lapsi lasteaeda tuues ja järgi minnes on vanemal rangelt soovituslik kasutada maski.

2. Lasteaia jõulupeod toimuvad lastele kindlasti. Õpetajad olid välja pakkunud, et jõulupidudest tehakse pildid ja videod ning vanemaid vaatama ei lubata. Hoolekogu oli ükshäälselt nõus.

3. Probleem poriloiguga suure rühma värava juures, vaja leida lahendus. Lisaks pakuti välja, et Liblika ja Põrnika rühma poolel võiks väljas olla lisavalgustus, et õpetajad saaksid lastega võimalusel ka õhtuti väljas mängida.

 

 

 

 

 

Tiiu Savelli                                                                  Kristel Sassiad

Koosoleku juhataja                                                     Koosoleku protokollija