LASTEAIAST > Projektid > Põrnika rühma loomine

Põrnika rühma loomine

Põrnika rühm on loodud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastusel 04.01.2016a.

Projektiga „Uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas“ sai lasteaiakoha Suure-Jaani lasteaias „Sipsik“ 18 mudilast vanuses 3-7 aastat.

KIUSAMISEST VABA LASTEAED

2017 aasta märtsis läbis  Sipsiku lasteaia Lepatriinu rühma meeskond MTÜ Lastekaitse Liidu projekti "Kiusamisest vaba lasteaed" koolituse ja omab õigust kasutada antud metoodikat.

Projektiga alustas 2017/2018 õppeaastal Lepatriinu rühm. 

 Projektist:

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-10 aastastele lastele.

Eestis veab projekti alates 2010 aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Projekti eesmärgid:

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamisest vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult.

Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteaias on õpetaja, kelle suhtumine iseendasse, lastesse, lastevanematesse, kolleegidesse ja inimestesse üldse on määrava tähtsusega.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele: 

1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena.

2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaa¸iraamat, lauluraamat ja CD kogumik “Igaüks on isemoodi, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele, kus kirjas 5 olulist nõuannet vanemale:

1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.

2. Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).

3. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.

4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.

5. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Jaanuarist 2018a. liitus Kiusamisest vabaks projektiga Mesimummi rühm.

 

 

 Info projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.eeKIK/ Wile Farmi külastus

Meie lasteaed sai Keskonnainvesteeringute fondist rahastuse projektile Suure-Jaani lasteaia Sipsik Lepatriinu rühma laste külastus Wile Farmi.

Eesmärk: Lähendada lapsi loodusele praktilise tegevuse ja elamuste kaudu, õpetada hoolivat käitumist loomadega ning pakkuda lastele kogemusõppe võimalust.

Tegevuse kirjeldus: Tutvume Lõuna -Ameerikast pärit villaloomade alpakadega. Saame teada lähemalt, kuidas nad elavad, mida söövad, milline on nende vill ja mida sellest teha saab, proovime villa kraasida ja kedrata.

Tulem: Laps saab teada, mis on farm ja kes farmis elavad. Tutvub uute loomadega ja saab teada, milleks  on alpakaid vaja ja mis tooteid nende villast tehakse. Laps õpib koduloomadesse hoolivalt suhtuma ja saab teada, kuidas nende eest hoolitseda.