2023/2024. õa hoolekogu koosseis
 

Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamise korraldus 2023. a

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord