SIPSIKU VÄÄRTUSED

  S - SALLIV, SÕBRALIK JA SÄRAV

  I - INDIVIDUAALNE, INNOVAATILINE

  P - PÜÜDLIK, PROFESSIONAALNE, PAINDLIK

  S - SUHTLEMISALTID JA SOOJAD

  I - ISESEISEV, ILUMEELE JA IMESTAMISOSKUSEGA

  K - KOOSTÖÖ, KODU JA KALLISTUS